PM for løp 1-2

PM for løp 1-2

PM Sørlandsgaloppen 2018 – dag 1-2

Torsdag 28. juni og fredag 29. juni

PM

Hisøy OK, IK Grane Arendal Orientering og IF Trauma ønsker løpere og publikum velkommen til dag 1 og 2 i årets Sørlandsgalopp!

Arena: Arena er Hove leirsenter. GPS: 58.442508, 8.846783

Adkomst og parkering: Avkjøring fra E18 kryss nr.71 ved Harebakken mot Rv410 mot Arendal/Tromøy/Rv409. Merket til parkering når man nærmer seg Hove.
Avstand fra parkering til samlingsplass, ca 300-500m og er merket med blå merkebånd.

Sprintløp på Hoveodden torsdag 28.juni

Kart : «Hove sprintkart». Revidert 2018. Målestokk 1:5000. Ekvidistanse 2 meter.

Løypelegger: Kjell Walter Sørensen / Frode Sørensen

Løypekontrollør: Gunnar Dag Tørå / Finn Ole Jørgensen

Terrenget er et av Sørlandets fineste for skogssprint. Området er stirikt og lettløpt noe som gjør det spesielt egnet for sprint. Det er et yndet tursted med sine flotte strender og god tilgjengelighet. 

Som kartutsnittene under viser legger terrenget opp til stor fart med mange større og mindre stier. Terrenget er i stor grad flatt, men er krydret med en del koller og groper. Underveis i løpet får en også kontakt med spektakulære rullesteinsstrender. Da gjelder det å ikke fortape seg i den vakre utsikten, men fokusere på orienteringen og spare tanker om strandliv og dukkert til etter løpetJ. Mens terrenget stort sett er åpent er det også en del partier innimellom med tettere skog. Derfor stiller terrenget også store krav til tempoveksling, noe som gjør Hoveodden utfordrende og spennende å løpe orientering på.

Løpsunderlaget er stort sett myk skogsbunn. Noen få steder asfalt. Løperne vil i liten grad løpe på svaberg / rullestein, men vær obs på at det kan være glatt på svabergene ved regn eller pålandsvind.

Det er utøver sitt ansvar å sette seg inn i sprintkartnormen.

 

Langdistanse på Hove – Alvekilen fredag 29.juni.

Kart: Hove - Alvekilen. Nytt 2018. Målestokk 1:10000 med 5 meter ekvidistanse for løypene 1-3. Løyper 4 – 19 får målestokk 1:7500 med 5 meter ekvidistanse.

Løypelegger: Håkon Håversen / Christine Mikkelsen

Løypekontrollør : Bjørn Idar Sætran

Det meste av løpet denne dagen går i mer typisk skogsterreng. Terrenget er krevende og variert med mange myrer, koller og søkk. Partier av løypa er preget av en god del stier samt strender og hyttefelt. Pga høyt gress så vil mindre stier i de fleste tilfeller være vanskeligere å se enn hva som fremgår av kartet.
Løypene går stort sett på skogsbunn og sti. Løperne vil i liten grad løpe på svaberg / rullestein, men vær obs på at det kan være glatt på svabergene ved regn eller pålandsvind.
Minner om at løping på dyrket mark er forbudt. Det er heller ikke lov til å løpe i kanten av dyrket mark.

Start torsdag: Alle klasser har samme start. Det er 500 meter til start og det er merket med sort/gul merkebånd. Første ordinære start er kl.18:00. Klasse N-Åpen kan starte fra kl. 17:00. Øvrige klasser med fristart kan starte fra kl.17:30. Siste starttidspunkt er kl.20:00.

Start fredag: Alle klasser har samme start unntatt Nybegynner løype 19 (D/H 11-12N og N-åpen) som har start ved samlingsplass. Det er ca.1600 meter til start og det er merket med sort/gul merkebånd. Første ordinære start er kl. 14:00. Klasse N-Åpen kan starte fra kl.13:00. Øvrige klasser med fristart kan starte fra kl. 13:30. Siste starttidspunkt er kl.16:00.

Det er startpost både torsdag og fredag i alle løyper (ingen stempling) unntatt løype 19 (D/H 11-12N og N-åpen) fredag. Avstand til startpost torsdag er 100 meter og 80 meter på fredag.

Startprosedyre:

Opprop ved start – 3 minutter før starttidspunkt i henhold til startliste.

Minuttstart:

Klokketid

3 min. før

Første bås: Kontroll navn + brikke

2 min. før

Andre bås: Nulle + løse postbeskrivelser

1 min. før

Tredje bås: Løpskart

15 sek. før

Ta opp kartet - ikke se på det

Startøyeblikket

Se på kartet og løpe

 

 

Fristart:

Brikketid

3 min. før

Første bås: Kontroll navn + brikke

2 min. før

Andre bås: Løse postbeskrivelser

1 min. før

Tredje bås

15 sek. Før

Ha med / ta opp kartet, ikke se på det

5 sek. Før

Brikke på startbukk

Startøyeblikket

Løpe / se på kartet

 

N-start:

Brikketid

3 min. før

Første bås: Kontroll navn + brikke

2 min. før

Andre bås: Løse postbeskrivelser

1 min. før

Tredje bås

5 sek.før

Brikke på startbukk

Startøyeblikket

Løpe

 

Alle løpere skal ha startnummer. Det samme startnummeret skal brukes i alle løpene i Sørlandsgaloppen 2018. For alle forhåndspåmeldte, ligger startnummer i lagsposen. Startnummeret tåler ikke maskinvask.
Lagsposen inneholder også kart til D/H 10, D/H 11-12N, D/H 11-12, D/H 13-16N, D/H 17N, N-åpen samt D/H 13-16C. Lagsposen hentes i sekretariatet.

Det er løse postbeskrivelser på start for alle klasser unntatt nybegynnerklassene og N-åpen.

Tidtaking / postkontroll: Stemplingskontroll og tidtaking skjer med «vanlig» Emit brikke (ikke Emitag) i alle klasser. Kontroller på startlisten at brikkenummeret er korrekt. Løperen er selv ansvarlig for at brikkenummeret er korrekt. Hvis feil brikkenummer – kontakt sekretariatet for å få rettet opp dette. Alle løpere som ikke er påmeldt med brikkenummer får automatisk tildelt leiebrikke i lagsposen.

Backup-lapper finnes på start og er frivillig å bruke. Det skal stemples på målpost ved mållinjen.

Målbukkene filmes kontinuerlig med klokkeslettet lagt inn i bildet. Filmen deles i 30-sekunders biter og legges på en server, sånn at sekretariatet kan sjekke målgang ved klager.

Maksimaltid er i henhold til NOF sine konkurranseregler: 50 minutter for sprintløp torsdag, samt 180 minutter for langdistansen på fredag.

Leiebrikker leveres tilbake til løpskontor når løper har gjennomført alle sine løp. Manglende innlevering av leiebrikke belastes klubben med kr. 600,-.

GPS tracking torsdag: Løpere i klassene D13-14 og H13-14 skal løpe med GPS sendere denne dagen. GPS senderne utleveres i sekretariatet. Det er frivillig om man vil løpe med GPS sender. De som ikke ønsker å løpe med GPS bes gi beskjed til arrangøren om dette så tidlig så mulig, slik at vi kan tilby tjenesten til andre. I utgangspunktet vil våre 60 enheter bli fordelt med 30 stk i hver klasse. Dersom det er flere enn 30 startende i hver av klassene, vil enhetene bli fordelt til de 30 sist startende i klassen. Dersom det er færre enn 30 deltakere i en klasse, vil flere enn 30 i den andre klassen løpe med GPS enhet.

GPS tracking fredag: Løpere i klassene D15-16 og H15-16 skal løpe med GPS sendere denne dagen. GPS senderne utleveres i sekretariatet. I utgangspunktet vil våre 60 enheter bli fordelt med 30 stk i hver klasse. Dersom det er flere enn 30 startende i hver av klassene, vil enhetene bli fordelt til de 30 sist startende i klassen. Dersom det er færre enn 30 deltakere i en klasse, vil flere enn 30 i den andre klassen løpe med GPS enhet.

Tracking vil bli vist live på arena, samt lagt ut på https://loggator.com/recent_events etter løpet.

Fair play: Løpere henstilles til fair play gjennom ikke å søke informasjon om kart og løyper fra løpere som har kommet i mål, samt via GPS trackingen på nett og storskjerm.

 

Sport8 Ungdomsgaloppen - Poengstrekk: Følgende strekk inngår som poengstrekk:

Poengstrekk nr

Dag

Tema

Post / strekk nr

DH

13-14

D

15-16

H

15-16

D

17-20

H

17-20

Poengstrekk 1

Torsdag

28.juni

Fart

S - 1

2 - 3

3 - 4

3 - 4

3 - 4

Poengstrekk 2

Torsdag

28.juni

Spurt

14 - M

15 - M

18 - M

19 - M

21 - M

Poengstrekk 3

Fredag

29.juni

Rullestein

10 - 11

10 - 11

12 - 13

12 - 13

11 - 12

Poengstrekk 4

Fredag

29.juni

Spurt

15 - M

14 - M

16 - M

20 - M

17 -M

Poengstrekk 5

Lørdag

30.juni

Klatring

7 - 8

9 - 10

9 - 10

9 - 10

10 - 11

Poengstrekk 6

Lørdag

30.juni

Spurt

9 - M

11 - M

11 - M

12 - M

14 - M

Poengstrekk 7

Søndag

1.juli

Downhill

6 - 7

5 - 6

8 - 9

7 - 8

10 - 11

Poengstrekk 8

Søndag

1.juli

Spurt

13 - M

13 - M

16 - M

16 - M

19 - M

Eks: S-1 betyr strekk mellom start og post 1. 14-M betyr strekk mellom post 14 og mål.

Klasser og løyper:

Klasseoppsett er vist under med endelige løypelengder.

Klasse

Løype

Nivå

Sprint

28.juni

Lang

29.juni

Mellom

30.juni

Lang

1.juli

H21

1

A

3,7 km

6,1 km

4,2 km

8,7 km

H17-20, H35, H40, D21

2

A

3,6 km

5,6 km

3,9 km

7,0 km

H45, D17-20

3

A

3,2 km

5,0 km

3,5 km

5,7 km

H15-16

4

A

3,2 km

3,7 km

3,1 km

5,3 km

H50, D35

5

A

2,7 km

3,6 km

3,1 km

5,0 km

H55, D40, D45

6

A

2,6 km

3,6 km

2,7 km

5,0 km

D15-16

7

A

2,5 km

3,4 km

3,1 km

4,5 km

H60, D50

8

A

2,3 km

3,4 km

2,6 km

4,2 km

H65, H70, D55, D60

9

A

2,1 km

2,6 km

2,6 km

3,4 km

D65, D70, D75, D80,
H75, H80

10

A

2,1 km

2,4 km

1,9 km

3,2 km

H17AK, A-åpen

11*

A

2,5 km

3,6 km

2,7 km

5,0 km

D17AK, D45AK, H45AK

12*

A

2,3 km

2,8 km

2,4 km

4,0 km

H13-14, D13-14

13

B

2,1 km

3,0 km

2,2 km

3,9 km

H17B, D17B, H15-16B,
D15-16B, B-åpen

14*

B

2,0 km

2,7 km

3,0 km

3,1 km

H17C, D17C, C-åpen

15*

C

1,8 km

2,5 km

2,4 km

3,3 km

H13-16C, D13-16C,
H11-12, D11-12

16

C

1,7 km

2,5 km

1,9 km

2,8 km

H13-16N, H17N,
D13-16N, D17N

17*

N

1,5 km

2,4 km

1,6 km

2,6 km

H10, D10

18*

C/N

1,4 km

2,4 km

1,4 km

2,2 km

H11-12N, D11-12N, N-Åpen

19*

N

1,2 km

1,4 km

1,4 km

2,2 km

* = fristart løyper / klasser
Klassene N-åpen og D/H-10 er uten rangering.
NB! Løype 16 er endret fra fristart til starttid for å få en bedre flyt på start.

Premiering

12 år og yngre

      

Alle får premie alle fire dager rett etter målgang. Ingen sammenlagtpremiering.

De 3 beste hver dag i D/H 11-12 får ekstra premie med opprop til premiepall når alle løpere i klassen er kommet i mål.

D/H 13-14, D/H 15-16  

D/H 17-20 AL 

Premie til de tre beste på dag 1 – 3.

Siste dagen 1/3 sammenlagtpremiering.

Premiering når alle løpere i klassen er i mål.

Øvrige A-klasser

Ingen premiering dag 1-3.

Siste dagen 1/8 sammenlagtpremiering.

Premiering når alle løpere i klassen er i mål.

AK, B, C og N klasser,

17 år og eldre

Ingen premiering dag 1-3.

Siste dagen sammenlagtpremiering til sammenlagtvinnere. Premiering når alle løpere i klassen er i mål.

 

Fredag trekkes 1 stk premie på startnummer. Premien består av gavekort på Arendal Herregaard SPA & Resort som inkluderer lunsj, inngang til velvære og 25 minutter klassisk massasje for 2 personer. Verdi ca.2200 kr.

Direktepåmelding: Direktepåmelding fram til kl. 1830 torsdag og til kl. 14:30 fredag i sekretariatet. Siste starttid torsdag er kl. 20:00 og kl.16:00 fredag. Det tas forbehold om nok kart. Åpne løyper har ikke etteranmeldingsavgift.

Løpsdrikke: Ingen drikkeposter torsdag og fredag, men vann på / eller på vei til start alle dager. Dersom det blir veldig varmt fredag, blir det vurdert å sette ut drikke ved naturlig passering av vei. Vann og saft ved mål.

Småtroll: Det er egen småtroll løype som er merket med blå/hvite merkebånd. Deltakeravgift kr. 30,- (kun kontant betaling ved registrering eller Vipps). Premier til alle fullførende småtroll etter målgang.

Barneparkering: Barneparkering er plassert i lokale ved arena. Minimumsalder er 2 år og man må være bleiefri. Ingen avgift. Barneparkeringen er kun tiltenkt benyttet mens foresatte deltar i konkurransen. Åpner 1 time før første ordinære start og til 90 minutter etter siste start. Dvs åpner torsdag kl 17 og fredag kl 13.

Toaletter: Det er toaletter i eget sanitæranlegg ved samlingsplass. Husk ingen O-sko innendørs. Det er også mobiltoalett på vei til start.

Dusj: Det er dusj i sanitærbygget ved samlingsplass. Husk ingen O-sko innendørs.

Sanitet: På arena alle dager (se arenaskisse). Telefon til Legevakta i Arendal er 116 117 (adresse: Sykehusveien 1, 4838 Arendal).

Klubbtelt: På arena er det egne områder avsatt til klubbtelt (se arenaskisse).

Salg av sportsutstyr: Sport8 har eget stort salgstelt på arena.

Salg av mat og drikke: Det selges mat og drikke på samlingsplass. Betaling med kontanter, kort og VIPPS.

Arenaskisse:

Løpsleder: Sverre Valvik, Mobil: 905 16 540, epost: sverre.valvik@gmail.com

Teknisk delegert: Stig Alvestad

Jury: Terje Urfjell (Imås), Jon Terje Ekeland (Oddersjaa), Christina White (Søgne og Sogndalen).

Informasjon / Kontakt: Odd Utstumo, mobil: 911 44 903, epost:  odd@graneorientering.no

Velkommen til Sørlandsgaloppen 2018 på Hove!