Camping / O-camp på Hove

Camping / O-camp på Hove

Årets O-camp blir på Hove i regi av Hove leirsenter. Området som er tiltenkt O-campen, ligger rett ved Hove arena hvor de to første løpene vil foregå.

For opplysninger om priser og bestilling av plass, vennligst kontakt leirsenteret på telefon 37 08 52 21 eller e-post – post@hoveleirsenter.no

Se mer informasjon om området på http://www.hoveleirsenter.no .

Vi anbefaler at dere bestiller tidligst mulig for å sikre dere plass.

Følgende opplysninger er nødvendige
Navn, adresse, telefon, e-post, o-klubb

Hva som ønskes leid, ankomst/avreisedag.